XVII Kongres Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych

Olsztyn, 19-21 września 2024

O Kongresie

XVII KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA NAUK WETERYNARYJNYCH
ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH OD 19 DO 21 WRZEŚNIA 2024 ROKU W OLSZTYNIE

Organizatorem Kongresu jest Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie a współorganizatorem, sprawującym nadzór merytoryczny nad Kongresem, jest Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych.

W ramach Kongresu odbędą się wykłady, prowadzone przez wybitnych naukowców o renomie uznanej w kraju i zagranicą, krótkie wystąpienia ustne oraz prezentacje w formie plakatów naukowych.

Podczas Kongresu prezentowane będą wyniki najnowszych badań naukowych, umożliwiając tym samym wymianę doświadczeń oraz nawiązywanie współpracy w obszarze nauki. Prezentacje w sekcji Innowacyjna edukacja przyczynią się natomiast do propagowania oryginalnych rozwiązań dydaktycznych, a sam Kongres będzie doskonałą platformą integrującą całe środowisko skupione wokół dyscypliny weterynaria.

Skład komitetu organizacyjnego

Przewodniczący

Prof. dr hab. Bogdan Lewczuk – Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie

Zastępcy Przewodniczącego

Prof. dr hab. Jan Twardoń – Prezes Zarządu Głównego PTNW
Prof. dr hab. Andrzej Koncicki
Prof. dr hab. Agata Bancerz-Kisiel

Sekretarz

mgr inż. Barbara Choszcz

Skarbnik

dr hab. Zenon Pidsudko, prof. uczelni

Członkowie

Prof. dr hab. Tomasz Maślanka
Prof. dr hab. Przemysław Sobiech
Prof. dr hab. Krzysztof Wąsowicz
Prof. dr hab. Przemysław Zduńczyk
Dr hab. Michał Gesek, prof. uczelni
Dr hab. Łukasz Zielonka, prof. uczelni
Dr hab. Joanna Wojtacka, prof. uczelni
Dr wet. Agnieszka Jasiecka-Mikołajczyk
mgr Ewa Szczucińska

Skład komitetu naukowego

Prof. dr hab. Agata Bancerz-Kisiel
Prof. dr hab. Marcin Bańbura
Prof. dr hab. Jarosław Całka
Prof. dr hab. Anna Cywińska
Prof. dr hab. Magdalena Gajęcka
Prof. dr hab. Maciej Janeczek
Prof. dr hab. Jędrzej Jaśkowski
Prof. dr hab. Jarosław Kaba
Prof. dr hab. Marta Kankofer
Prof. dr hab. Roman Kołacz
Prof. dr hab. Andrzej Koncicki
Prof. dr hab. Krzysztof Kwiatek
Prof. dr hab. Bogdan Lewczuk
Prof. dr hab. Tomasz Maślanka
Prof. dr hab. Wojciech Niżański
Prof. dr hab. Urszula Pasławska
Prof. dr hab. Aleksandra Platt-Samoraj
Prof. dr hab. Małgorzata Pomorska-Mól
Prof. dr hab. Andrzej Rychlik
Prof. dr hab. Krzysztof Rypuła
Prof. dr hab. Przemysław Sobiech
Prof. dr hab. Tadeusz Stefaniak
Prof. dr hab. Małgorzata Szumacher
Prof. dr hab. Kazimierz Tarasiuk
Prof. dr hab. Jan Twardoń
Prof. dr hab. Krzysztof Wąsowicz
Prof. dr hab. Alina Wieliczko
Dr hab. Zbigniew Arent, prof. uczelni
Dr hab. Stanisław Dzimira, prof. uczelni
Dr hab. Paulina Jawor, prof. uczelni
Dr hab. Joanna Małaczewska, prof. uczelni
Dr hab. Waldemar Paszkiewicz, prof. uczelni
Dr hab. Agnieszka Pękala-Safińska, prof. uczelni
Dr hab. Piotr Podlasz, prof. uczelni
Dr hab. Błażej Poźniak, prof. uczelni
Dr hab. Iwona Puzio, prof. uczelni
Dr hab. Anna Rapacz-Leonard, prof. uczelni
Dr hab. Piotr Socha, prof. uczelni
Dr hab. Beata Wysok, prof. uczelni
Dr hab. Łukasz Zielonka, prof. uczelni
Dr hab. Anna Domosławska
Dr hab. Michał Skibniewski
Dr hab. Małgorzata Sobczak-Filipiak
Dr Mirosław Kalicki

Sesje

PRZEWIDUJE SIĘ ORGANIZACJĘ 16 TEMATYCZNYCH SESJI NAUKOWYCH

1. Nauki podstawowe

Przewodniczący: prof. dr hab. Jarosław Całka
Wiceprzewodniczący: prof. dr hab. Maciej Janeczek

2. Nauki przedkliniczne

Przewodniczący: dr hab. Joanna Małaczewska, prof. uczelni
Wiceprzewodniczący: dr hab. Błażej Poźniak, prof. uczelni

3. Epizootiologia i administracja weterynaryjna

Przewodniczący: prof. dr hab. Aleksandra Platt-Samoraj
Wiceprzewodniczący: prof. dr hab. Krzysztof Rypuła

4. Higiena żywności i weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego

Przewodniczący: dr hab. Beata Wysok, prof. uczelni
Wiceprzewodniczący: dr hab. Waldemar Paszkiewicz, prof. uczelni

5. Zwierzęta nieudomowione i futerkowe

Przewodniczący: dr hab. Piotr Socha, prof. uczelni
Wiceprzewodniczący: dr Mirosław Kalicki

6. Fizjologia i patologia ptaków

Przewodniczący: prof. dr hab. Andrzej Koncicki
Wiceprzewodniczący: prof. dr hab. Alina Wieliczko

7. Fizjologia i patologia koni

Przewodniczący: dr hab. Anna Rapacz-Leonard, prof. uczelni
Wiceprzewodniczący: prof. dr hab. Anna Cywińska

8. Fizjologia i patologia przeżuwaczy

Przewodniczący: prof. dr hab. Przemysław Sobiech
Wiceprzewodniczący: dr hab. Paulina Jawor, prof. uczelni

9. Fizjologia i patologia świń

Przewodniczący: prof. dr hab. Agata Bancerz-Kisiel
Wiceprzewodniczący: prof. dr hab. Małgorzata Pomorska-Mól

10. Fizjologia i patologia psów i kotów

Przewodniczący: prof. dr hab. Andrzej Rychlik
Wiceprzewodniczący: prof. dr hab. Urszula Pasławska

11. Ichtiopatologia i zwierzęta akwakultury

Przewodniczący: dr hab. Piotr Podlasz, prof. uczelni
Wiceprzewodniczący: dr hab. Agnieszka Pękala-Safińska, prof. uczelni

12. Żywienie zwierząt i higiena pasz

Przewodniczący: prof. dr hab. Magdalena Gajęcka
Wiceprzewodniczący: prof. dr hab. Krzysztof Kwiatek

13. Neonatologia

Przewodniczący: dr hab. Anna Domosławska
Wiceprzewodniczący: prof. dr hab. Tadeusz Stefaniak

14. Patologia i użytkowanie zwierząt doświadczalnych

Przewodniczący: prof. dr hab. Krzysztof Wąsowicz
Wiceprzewodniczący: dr hab. Małgorzata Sobczak-Filipiak

15. Dobrostan zwierząt i higiena środowiska

Przewodniczący: dr hab. Łukasz Zielonka, prof. uczelni
Wiceprzewodniczący: prof. dr hab. Roman Kołacz

16. Innowacyjna edukacja w weterynarii i historia medycyny weterynaryjnej

Przewodniczący: prof. dr hab. Tomasz Maślanka
Wiceprzewodniczący: prof. dr hab. Marta Kankofer

Patronaty

Honorowy patronat nad XVII Kongresem Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych objęli

Marszałek
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Marcin Kuchciński

Prezydent Miasta Olsztyn

Robert Szewczyk

Rektor Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM

Sponsor główny